Books

Books

P.J. van Koppen (2013). Gerede twijfel: Over bewijs in strafzaken [Reasonable doubt: On evidence in criminal cases]. Amsterdam: De Kring.

M. de Gruyter, P. van Hal, A. Ouwerkerk, C. Zick & P.J. van Koppen (2013). De Haagse kindermoorden: Bedacht bewijs van drie misdrijven [The The Hague Child Murders: Deviced evidence of three crimes]. Den Haag: Boom-Lemma.

D. Stad en P.J. van Koppen (2016) Het likkende hondje: Het onderscheid tussen moord en zelfmoord [The licking dog: The difference between murder and suicide]. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

O. Scherrenburg, M. van Beek, S. Jonker, N. Goldstoff, M. Hardeman, W. Luten, S. Lagerweij, A. Luijten, A. Diesfelt, A. Das & P.J. van Koppen (2013). De Moddermoord: Over hoe een ongeval een moord werd [The Mud Murder: On how an accident turned into a murder]. Den Haag: Boom-Lemma.

P.J. van Koppen (2011). Overtuigend bewijs: Indammen van rechterlijke dwalingen [Convincing evidence: Reducing the number of miscarriages of justice]. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

A. Vredeveldt, A. Hildebrandt, J. van der Kemp & P.J. van Koppen (2017) De thuishulp van het Laakkwartier: Sporen van moord, diefstal of schoonmaak [The home care lady in the Laakkwartier: Traces of murder, theft or cleaning]. Den Haag: Boom.

M. de Boer, S.N.P. Wiznitzer, A. Vredeveldt & P.J. van Koppen (2017) De gescheurde nagel: Een alternatieve verklaring voor DNA-bewijs [The torn nail: An alternative explanation for DNA evidence]. Den Haag: Boom.

K. Van den Doel, K. Marouf, J. Tjebbes, C. Edelman, G. Beijers, J. van der Kemp & P.J. van Koppen (2015). De Hoogezandse brand: Een tijdlijn als alibi [The Hoogezand fire: A timeline as an alibi]. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

G. de Bruïne, A. de Boer, T. Dehaene, A. Vredeveldt & P.J. van Koppen (2017). Een Rwandees kaartenhuis: Een wirwar van wankele verklaringen  [A Rwandian house of cards: A maze of rocky statements]. Den Haag: Boom.

P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.). (2017). Routes van het recht: Over de rechtspsychologie [Venues of the law: On legal psychology]. Den Haag: Boom Juridisch.

M.L. van Dobben, F. Verkuijlen, L. Jovanović, M.R. Stokhof, L.L.M. Borst, Y. van Schaik, M.A.H. van Thiel, M. Willemsen, J.J. van der Kemp & P.J. van Koppen, (2018). De dansende dader: Veelzeggende experimenten [The dancing killer: Telling experiments]. Den Haag: Boom Juridisch.

 
P.J. van Koppen, H. Merckelbach, M. Jelicic & J.W. de Keijser (Eds.). (2010). Reizen met mijn rechter: psychologie van het recht [Travels with my judge: Psychology of law]. Deventer: Kluwer.
 
H.F.M. Crombag, R. Horselenberg, P.J. van Koppen & G.J.P. Zeles (2009). Twee mysterieuze schiet-partijen: Waarom vier slachtoffers dood moesten en twee het overleefden [Two mysterious shootings: Why four victims had to die and two survived]. Den Haag: Boom.
 
P.J. van Koppen, J.J. van der Kemp & G.W. Beijers (2009). De Warnsveldse Pompmoord ofwel de Vier van Warnsveld [The Warnsveld Petrol Murder or the Warnsveld Four]. Den Haag: Boom.
 
P.J. van Koppen, F.J. Fernhout & S. van Bergen (2009). Het maagdenvlies als bewijs: Tegenstrijdige verklaringen in twee incestzaken [The hymen as evidence: Contradictory statements in two incest cases]. Den Haag: Boom.
 
W.A. Wagenaar, H. Israëls & P.J. van Koppen (2009). De slapende rechter: Waarom het ver-oordelen van burgers niet alleen aan rech-ters overgelaten kan worden [The sleeping judge: Why convicting civilans cannot be left to judges alone]. Amsterdam: Bert Bakker.
 
P.J. van Koppen, & M.V. van Koppen (2009). De Appelschase Babymoord: Een misdrijf met slechts één verdachte [The Appelscha Baby Murder: A crime with just a single suspect]. Den Haag: Boom.
 
E. Havinga, S. Hopman, P. Melis, J. Vastenburg, M. Zeeman, H. Nelen & P.J. van Koppen (2008). De dood in het Chinese restaurant: Een moord met vele verhalen [Death in the Chinese restaurant: A murder with many stories]. Den Haag: Boom.
 
P.J. van Koppen & M. Malsch (2008). Het praktisch nut van de rechtspsychologie [The practical use of law and psychology]. Deventer: Kluwer.
 
M. de Maaré & P.J. van Koppen (2006). Dissidente rechercheurs in Enschede [Dissenting police detectives in Enschede]. Den Haag: Boom.
 
H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (2011). Dubieuze zaken: De psychologie van strafrechtelijk bewijs (7th Ed.) [Dubious cases: The psychology of criminal evidence]. Amsterdam: Olympus.
 
C.J. de Poot, R.J. Bokhorst, P.J. van Koppen & E.R. Muller (2004). Rechercheportret: Over dilemma's in de opsporing [Detectives; portrait: On dilemma’s in police investigations]. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 
M. Vanderhallen, G. Vervaeke, P.J. van Koppen & J. Goethals (Eds.) (2003). Much ado about crime: Chapters on psychology and law. Brussel: Politeia.
 
P.J. van Koppen & J. ten Kate (2003). De Hoge Raad in persoon: Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 [The Dutch Supreme Court in person: Appointments to the Supreme Court 1838-2002]. Deventer: Kluwer.
 
P.J. van Koppen (2003). De Schiedammer parkmoord: Een rechtspsychologische reconstructie [The Schiedam Park Murder: A legal psychological reconstruction]. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 
P.J. van Koppen & S.D. Penrod (Eds.) (2003). Adversarial versus inquisitorial justice: Psychological perspectives on criminal justice systems. New York: Plenum.
 
P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.) (2002). Het recht van binnen: Psychologie van het recht [The law within: Psychology of law]. Deventer: Kluwer.
 

P.J. van Koppen & N.H.M. Roos (Eds.). (2000). Rationality, information and progress in law and psychology (liber amicorum Hans F.M. Crombag). Maastricht: Maastricht University Press.


P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.) (1997). Het hart van de zaak: Psychologie van het recht [The heart of the matter: Psychology of the law]. Deventer: Gouda Quint.


W.A. Wagenaar, P.J. van Koppen & H.F.M. Crombag (1993). Anchored narratives: The psychology of criminal evidence. London: Harvester Wheatsheaf.


H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen & W.A. Wagenaar (1992). Dubieuze zaken: De psychologie van strafrechtelijk bewijs [Dubious cases: The psychology of criminal evidence]. Amsterdam: Contact.


P.J. van Koppen & H.F.M. Crombag (Eds.) (1991). De menselijke factor: Psychologie voor juristen [The human factor: Psychology for lawyers]. Arnhem: Gouda Quint.


P.J. van Koppen & D.J. Hessing (eds.) (1988). Lawyers on psychology and

psychologists on law. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.


P.A. Kottenhagen-Edzes, P.J. van Koppen & R.J.P. Kottenhagen (1988). Verslag doen van juridisch onderzoek [Reporting legal research]. Arnhem: Gouda Quint.


P.J. van Koppen & J. ten Kate (1987). Tot raadsheer benoemd: Anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden [Appointed to justice: One-and-a-half century of appointments to the Dutch Supreme Court]. Arnhem: Gouda Quint.


J. ten Kate & P.J. van Koppen (1984). Determinanten van privaatrechtelijke beslissingen [Determinants of judicial decisions in civil law cases]. Arnhem: Gouda Quint (diss. Rotterdam).

P.J. van Koppen (2004). Paradoxen van deskundigen: Over de rol van experts in strafzaken [Paradoxes of experts: On the role of expert witnesses in criminal cases]. Deventer: Kluwer (inaugural lecture Maastricht University).
 
P.J. van Koppen (2003). Verankering van rechtspraak: Over de wisselwerking tussen burger, politie, justitie en rechter [Anchoring judicial decision making: On the interaction between civilians, police, presecution and courts]. Deventer: Kluwer (inaugural lecture Free University Amsterdam).
 

And earlier appeared