CV Nederlands


Peter van Koppen (1953) is emeretius hoogleraar Rechtspsychologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (van 2003 tot 2019) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (van 2003 tot 2020). Hij is psycholoog. Hij studeerde psychologie in Groningen (doc.psych. 1978) en rechten in Groningen en Amsterdam (kand.jur. 1977). Hij promoveerde in 1984 1984 in de Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van 1978 tot 1992 werkte hij aan de juridische faculteit in Rotterdam, aanvankelijk in het privaatrecht, later in het strafrecht. Tussen 1992 en 2008 was hij senior hoofdonderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te Leiden. Van 1998 tot 2003 was hij hoogleraar Rechtspsychologie bij het Departement Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij was lid van het faculteitsbestuur van de Rotterdamse juridische faculteit (1985-1986) en fractievoorzitter in de Haarlemmer Gemeenteraad (1990-1996, voor D66). Hij was redacteur van Recht der Werkelijkheid (1986-1989) en co-editor van Psychology, Crime, and Law (1992-2019). Hij is Member van het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology (APPL).  Hij is Member van het International Centre for Research in Forensic Psychology van de University of Portsmouth.

Van Koppen is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hij is Fellow van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) te Wassenaar (1986-1987 en 1990-1991). Van Koppen is geregistreerd als deskundige rechtspsychologie in het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).

Hij is in een zo'n 500 zaken als getuigendeskundige opgetreden, adviseerde de politie in verschillende moordzaken, lid van de werkgroep Ritueel Misbruik, Ministerie van Justitie (1993-1994) en lid van de werkgroep Ethische Aspecten van CID-werkzaamheden van de Recherche Advies Commissie (1993-1995) en van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van het College van Procureurs-Generaal.

Van Koppen was van 2010 tot 2017 lid van het College voor Deskundigen dat het Nederlands Register Gerechtelijke Deskundigen bestiert.

Samen met D.J. Hessing nam Van Koppen het initiatief tot de opleidingen Criminologie aan de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van Koppen is Past-President van de European Association for Psychology and Law.

Van Koppen is leider van het internationale doctoraatsprogamma The House of Legal Psychology, een samenwerking van de Universiteit Maastricht, de University of Portsmouth en GĖ†teborgs Universitet. Hij is lid van het Amsterdam Laboratory of Legal Psychology. Hij is Member van de International Centre for Research in Forensic Psychology of the University of Portsmouth.

Hij publiceerde, een groot aantal artikelen en boeken, waaronder: Dubieuze zaken (1994; vijfde druk 2011; met H.F.M. Crombag en W.A. Wagenaar); De Schiedammer parkmoord: Een rechtspsychologische reconstructie (2003); Paradoxen van deskundigen (2004, oratie Maastricht); Het recht van binnen: Psychologie van het recht (2002, met D.J. Hessing, H. Merckelbach en H.F.M. Crombag); De Hoge Raad in persoon: Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (2003, met J. ten Kate); Adversarial versus inquisitorial justice: Psychological perspectives on criminal justice systems (2003, met S.D. Penrod); Rechercheportret: Over dilemma's in de opsporing (2004, met C.J. de Poot, R.J. Bokhorst en E.R. Muller), 'Crashing memories and the problem of 'source monitoring' (1996, Applied Cognitive Psychology, met H.F.M. Crombag en W.A. Wagenaar), De Appelschase babymoord (2008, met M.V. van Koppen), Reizen met mijn rechter: Psychologie van het recht (2010, met H. Merckelbach, M. Jelicic en J.W. de Keijser), Overtuigend bewijs: Indammen van rechterlijke dwalingen (2011) en Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (2017, met J.W. de Keijser, R. Horselenberg en M. Jelicic). Van Koppen is voorts bedenker van de televisieserie Gerede Twijfel.

In 2008 kreeg Van Koppen samen met Hans Crombag en Harald Merckelbach de Nip-Van Gorcum Media Prijs van het Nederlands Instituut van Psychologen. In 2009 kreeg hij de Mediamagneetprijs van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2011 kreeg Van Koppen de tweejaarlijkse publicatieprijs van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie voor Overtuigend Bewijs. In 2014 kreeg Van Koppen de Tom Williamson Award for life time achievement van de International Investigative Interviewing Research Group, iiiRG. In 2016 kreeg Van Koppen de Lifetime Achievement Award van de European Association of Psychology and Law (EAPL). In 2022 werd Van Koppen, ter gelegenheid van zijn afscheid, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.